• colnago

COLNAGO

COLNAGO - השם המזוהה ביותר עם רכיבת הכביש. מותג על עולמי.

>> קישור לאתר היצרן , קליק על הלוגו 

COLNAGO

אתר זה משמש כקטלוג למוצרי החברה אך לא כמחירון, למוצרי החברה. יתכנו טעויות ושינויים במחירים ובמפרטים. המידע הנכון והסופי הוא בסניפי הרשת בלבד . במקרה של אי התאמה בין המחירים באתר ובסניפים, המחיר הקובע הוא בסניפי הרשת בלבד .

. במקרה של אי התאמה בין המחירים באתר ובסניפים, המחיר הקובע הוא בסניפי הרשת בלבד .

  דגמי קולנגו

>> קישור לאתר היצרן COLNAGO

כל דגמי COLNAGO

עבור לתוכן העמוד