• שימור הטבע

רוזן מינץ לשימור הטבע.

כחלק מחזון החברה לאיכות חיים במאצעות הספורט רוזן ומינץ תורמת מזמנה ומשאביה למטרות חשבות לשימור הטבע, בעלי החיים והנוף.

אופניים כמעמד ביניים

אופניים הם גרסה של מעמד ביניים - בין הולך רגל במצב של עמידה, לבין הנוהג היושב במכונית. אופניים הם גרסה של תנועת ביניים - של תווך בין תנועה מכוח שרירי הגוף, ובין תנועה המופקת באמצעות מנוע. האופניים נעים מכוח שרירי גופו של הרוכב באמצעות טכנולוגיה מודרנית של מערכת הילוכים. אופניים הם גרסה של זמן ביניים - רכיבה בשעת בוקר מוקדמת, בין סוף הלילה לשארית היום. 

 

אופניים הם גרסה של מעמד ביניים במובן זה שהם מחייבים תנועה מתמדת. על האופניים מתקדמים מכוח האינרציה והפסקה בסיבוב הרגליים פירושה עצירת המכונה של האופניים עם הרוכב עליהם. בדומה למעמד הביניים, שאם יחדל מעמלו, המערכת הכלכלית והחברתית כולה תקרוס. 

 

מדוע זה רלוונטי? מפני שבסוף השבוע שוב נהרגו רוכבי אופניים. ושוב נשמעו התגובות הרגילות, המציעות לאסור את הרכיבה על האופניים מכוח חוק - התגובות מאשימות את רוכבי האופניים בתאונות שבהן הם מעורבים. 

 

בימים אלו החברה תוססת, מבעבעת ומעלה על נס את איכות מעמד הביניים ובריאותו כנוסחה אפשרית לקיום חיים סבירים בישראל. חזון שבו החזק לא ירמוס את החלש נחלם שוב ושוב ומחפש אפיקי מימוש. נראה כי העיקרון של חיים סבירים עובר דרך האפשרות של חיי ביניים: כלכלת ביניים, מעמד ביניים, זמן ביניים ותנועת ביניים. 

 

מלת המפתח היא "ביניים" - היכולת להיות בין לבין. בין לבין הוא מצב של גם וגם. זהו מצב שחוקרי חברה יכנו מצב ספי. במצב זה טמונות גם ברכה וגם סכנה. הברכה טמונה ביכולת לחבר בין תופעות, מצבים ואנשים. הסכנה טמונה בפיתוי להישאר על הסף, בלי להתחייב לשום דבר הנמצא מעבר לו. 

 

תארו לכם שמישהו עוד ייקח ברצינות את שלל ההצעות האוסרות לרכב על אופניים בכבישי ישראל. המשמעות היא שתנועה בישראל ללא שריון מפח, הכולל כריות אוויר, תהיה אסורה. המשמעות היא קבלה של מצב עניינים שבו כל דאלים גבר, כמו בטבע. המשמעות היא העדרו של מצב ביניים. העדר מצב אפשרי בו נוסע חלש, או מחוסר הגנה, יכול להסתובב בשולי הכביש. מצב שבו החזק כובש גם את השוליים. 

 

זהו טיעון ברמה הסמלית אך ניתן להרחיבו גם לשאלה מיהם המשתמשים בכלי המכונה אופניים. משתמשי הביניים. קל לקחת את התופעה אל הקצה ולהתייחס רק למיעוט הרוכבים הנהנים מציוד יקר להחריד ויכולת כלכלית יוצאת דופן. כדאי לזכור שרוב רוכבי האופניים בישראל משתמשים בהן ככלי תחבורה. לעתים בשל העדר יכולת כלכלית ולעתים מהעדר תחבורה ציבורית הולמת. 

 

איסור רכיבת אופניים יפגע לא רק במה שמסמל ביניים: מעמד, זמן, תנועה וכלכלה, הוא גם ייצור מצב של הבחנה דיכוטומית בין חזק וחלש, בין עני ועשיר, בין בעל אפשרות ניידות ואלה המקובעים למקומם. 

 

כדאי לבחון אם כן את הקשר שבין מקור ההשראה (במערב אירופה בעיקר) לתביעות החברתיות התוססות בימים אלו, לבין אפשרויות הניידות במרחב הציבורי של האזרחים באותן מדינות. 

 

ד"ר חזני כתב את עבודת הדוקטורט שלו על רוכבי אופניים

 

קרדיט: עיתון הארץ | אסף חזני 

כתבה מעיתון הארץ 

עבור לתוכן העמוד