רוזן ומינץ - רשת חנויות אופניים וגלישה, מכירת אופניים חשמליים (חשמליות), אביזרים לאופניים, ציוד גלישה וסאפ
סרגל סינון מוצרים

אופני E-MTB


הוראות בטיחות לשימוש במטען:

יש לפעול לפי כללי הבטיחות בעת שימוש במטען:

  • המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה ,לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה
  • יש לוודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע
  • אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל
  • אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות
  • יש להרחיק את המטען מנוזלים
  • לפני ניקוי המטעם יש לנתקו מרשת החשמל
  • אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה
  • במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות
  • אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
  • יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

 

סניפים

אופניים

אביזרים